10 tecken på en hälsosam utveckling - som inte vågen visar...

07.08.2023

Här kommer en liten påminnelse på några meningar. Många stirrar sig blinda på vågen och att pilen ständigt ska peka nedåt (inte alla - men de flesta) Jag vill påminna om vad en mer hälsosam livsstil kan leda till - tydliga tecken som är viktigare än vågen nånsin kommer bli. Vågen är INTE den allsmäktige guden!

Hen mer hälsosam livsstil kommer ge dig:

  • Mer energi
  • Minskad stress
  • Kläderna sitter bättre (du tightar till kroppen med träning)
  • Starkare kropp
  • Mentalt starkare
  • Bättre självförtroende
  • Mer positiv
  • Bättre sömn
  • Mer lugn i kroppen
  • Ökad koncentration

Vågen är ett redskap men försök att även hitta andra mätvärden.